عکسهای منتخب سمینار و کارگاه های مربوط به آن

معرفی اساتید سمینار و موضوعات مطرح شده

توضیحات بیشتر  مربوط به این سمینار و کارگاه ها

سازمانهای حامی سمینار


سمینار قانون برگزاری ساختار مناقصات به همراه کارگاه های جانبی از تاریخ ۹۷/۱۱/۲۸ تا ۹۷/۱۲/۰۱ با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی(سازمان اداری استخدامی کشور) برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر محتشمی نیا  (حسابرس کل دیوان محاسبات کشور)

استاد : جناب آقای مهندس علیرضا پوراسد (عضو کمیته تدوین لایحه و کارگروه علمی مشارکت عمومی و خصوصی سازمان برنامه و بودجه (سال ۹۵ و ۹۶) و عضو کارگروه مناقصه و مزایده کشور)

استاد: سرکار خانم دکتر فاطمه مهجوریان  (کارشناس ارشد اداره کل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)