موسسه بین المللی آینده پژوهان شریف

آدرس موسسه بین المللی آینده پژوهان شریف: تهران،خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان فاطمی ، پلاک ۱۵ طبقه پنجم ، تلفن : 88957344

آدرس موسسه بین المللی آینده پژوهان شریف: تهران،خیابان ولیعصر ، ابتدای خیابان فاطمی ، پلاک ۱۵ طبقه پنجم ، تلفن : ۸۸۹۵۷۳۴۴

 

اساتید موسسه بین المللی آینده پژوهان شریف

نام و نام خانوادگیسمت سازمانی
دکتر تسلیمیقائم مقام وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری
دکتر خبازاستاندار سابق سمنان
دکتر شیخمعاون منابع انسانی شهرداری تهران
دکتر شایان عرفانیانمتخصص دیجیتال مارکتینگ و برندینگ
دکتر بهزاد حسین عباسیمتخصص دیجیتال مارکتینگ و برندینگ
دکتر محمدرضا حقیقیمدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا و رئیس انجمن روابط عمومی ایران
دکتر نصیریانرئیس هیات علمی مرکز آموزش عالی صنعت جهانگردی و هتل داری
دکتر جهانگیریرئیس انجمن توسعه گردشگری سلامت ایران
آقای خلیل زادهرئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران
دکتر هاشم زادهرئیس گردشگری سلامت وزارت بهداشت
دکتر حسین پورمعاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون
دکتر محتشمی نیا  حسابرس کل دیوان محاسبات کشور
مهندس علیرضا پوراسدعضو کارگروه مناقصه و مزایده کشور
دکتر فاطمه مهجوریانکارشناس ارشد اداره کل مبارزه با پولشویی
پروفسورحسین باهرفوق دکتری رفتارشناسی از شورای تحقیقات ملی کانادا
دکتر احمد جمالیرئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران
دکتر غلامرضا کریمیقائم مقام وزیر آموزش و پرورش
آقای دکتر رضاییمعاون گردشگری گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
مهندس عبدالعزیز هدایت

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران